Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: article_left/article_left.php

Line Number: 15

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: partials/content_article.html

Line Number: 8

Thông báo kế hoạch thi, khai giảng và học tập trung tại trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM
Thứ 6, ngày 05/07/2019 10:06:22

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi ngày 07/07/2019 như sau:     KẾ HOẠCH THI TẬP TRUNG    Lớp: - Ngành Kế toán: VX17KT_AKTV16, VX17KT_AKTV18, DK17KT_BKTV16, DK17KT_BKTV18, DX18KT_FTV6 - Ngành Quản trị kinh doanh: VX17QKD_CKTV28, VX17QKD_CKTV30, DX18QKD_OTV18, DX18QKD_OTV ...

Thông báo kế hoạch thi, khai giảng và học tập trung tại trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM
Thứ 5, ngày 20/06/2019 09:33:17

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi ngày 23/06/2019 như sau:       KẾ HOẠCH THI TẬP TRUNG    Lớp: - Ngành Kế toán: VX18KT_AKTV22, VX19KT_AKTV24A, VX19KT_AKTV24B, VX19KT_AKTV24C, VX19KT_AKTV24D, DK18KT_BCTV22, DK19KT_BCTV24A, DK19KT_BCTV24B, DK19KT_BCTV24C, ...

Thông báo kế hoạch thi, khai giảng và học tập trung tại trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM
Thứ 6, ngày 07/06/2019 09:30:01

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi ngày 09/06/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI TẬP TRUNG    Lớp: - Ngành Kế toán: VX18KT_AKTV20, DK18KT_BCTV20, DK18KT_BKTV20, DT18KT_ETV16 - Ngành Luật: VX18L_LTV20, DK18L_XTV20  Địa điểm: Trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM 12 Trịnh Đình Thảo, ...

Thông báo kế hoạch thi, khai giảng và học tập trung tại trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM
Thứ 5, ngày 23/05/2019 16:38:06

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi ngày 26/05/2019 như sau:     KẾ HOẠCH THI TẬP TRUNG    Lớp: - Ngành Kế toán: - Ngành Quản trị kinh doanh: DX18QKD_OTV12, DX18QKD_OTV14, DX18QKD_OTV16 - Ngành Luật: VX17L_LTV16, VX17L_LTV18, DX18L_ZTV20  Địa điểm: Trường Cao đẳng công nghệ ...

Thông báo kế hoạch thi, khai giảng và học tập trung tại trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM
Thứ 6, ngày 10/05/2019 10:42:51

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi ngày 12/05/2019 như sau:

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top