Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8


Tiếng anh chuyên ngành Tài chính – Kế toán


tieng_anh_chuyen_nganh_FIChủ biên: TS. Nguyễn Đức Hoạt

                   Ths. Phạm Thị Hạnh

Xuất bản: 2010

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Số trang: 156

Trong xu thế hội nhập quốc tế, tiếng Anh trở thành một phương tiện vô cùng quan trọng mà chúng ta không thể thiếu.
Cuốn giáo trình “Tiếng anh chuyên ngành Tài chính – Kế toán” được biên soạn nhằm:
• Củng cố vốn Tiếng Anh của bạn về lĩnh vực Tài chính và Kế Toán thông qua một loạt các hoạt động ngôn ngữ nhằm phát triển kĩ năng đọc, nghe, nói, viết.
• Mở rộng vốn từ vựng Tiếng anh về các vấn đề cơ bản trong kế toán, báo cáo tài chính, phân tích tài chính, thị trường tài chính và ngân hàng…

 

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top