Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8


THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN TVU-TOPICA NĂM 2013


Trường Đại Học Trà Vinh (TVU), Hội Đồng Tuyển Sinh Đại Học Hệ Từ Xa Năm 2013, trân trọng thông báo về việc bắt đầu tuyển sinh chương trình cử nhân trực tuyến TVU - TOPICA. Dưới đây là quyết định thông báo tuyển sinh:

 


 

 

tbts

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top