Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8


Thông báo thi hết môn ngày 17/12/2017 tại trường Trung cấp Tổng Hợp Sài Gòn


Thông báo thi hết môn ngày 17/12/2017 tại trường Trung cấp Tổng Hợp Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 17/12/2017 như sau:

KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN

Lớp:

  • Ngành Quản trị kinh doanh: VX16KT_AKTV10, DK16KT_BKTV10

  • Ngành Quản trị kinh doanh: VX16QKD_CKTV20

  • Ngành Công nghệ thông tin: DX16TT_QTV6, DK16TT_IKTV8

  • Ngành Luật: VX16L_LTV10, VX16L_LTV12, DK16L_XTV12

Địa điểm: Trường Trung cấp Tổng Hợp Sài Gòn

Số: 327 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Sơ đồ đường đi: Download sơ đồ đường đi

Thời gian thi của các lớp không giống nhau, Anh/chị vui lòng xem file đính kèm bên dưới.

Download lịch Thi hết môn tại đây

Tp. HCM, ngày 14  tháng 12  năm 2017

Phòng Điều Phối và Vận Hành Chương Trình TVU - TOPICA

 
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top