Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8


Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2016


Thông báo

V/v: Lịch nghỉ Lễ (01/01/2016) cho Giảng viên, Sinh viên

Chương trình Đào tạo E-learning TVU - TOPICA

 

- Thực hện các quy định tại Điều 115, Mục III, Chương VII của Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2012 và chế độ nghỉ làm các ngày Lễ, Tết trong năm;

- Thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo TVU -  TOPICA;

- Trung tâm Đào tạo TVU - TOPICA thông báo tới thầy/cô Giảng viên, Trợ giảng đang giảng dạy, anh/chị Sinh viên đang học tại Trung tâm lịch nghỉ Lễ cụ thể như sau:

 

tet11.jpg

Nơi nhận:

- Bộ phận hỗ trợ KT;

- Sinh viên;

- Giảng viên; Trợ giảng;

- Đối tác;

- Lưu TT.

tet21.jpg

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top