Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8


Thông báo kế hoạch thi, khai giảng và học tập trung tại trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM


Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi, khai giảng và học tập trung ngày 17/03/2019 như sau:
KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG VÀ HỌC TẬP TRUNG
 
 Lớp:
- Ngành Kế toán: VX19KT_AKTV24C , DK19KT_BCTV24C, DK19KT_BKTV24C,
DT19KT_ETV20C, DX19KT_FTV8C
- Ngành Quản trị kinh doanh: , DX19QKD_OTV30
- Ngành Luật: VX19L_LTV24C, DK19L_XTV24C, DX19L_ZTV24C
 
KẾ HOẠCH THI TẬP TRUNG
 
 Lớp:
- Ngành Kế toán: VX17KT_AKTV16, VX17KT_AKTV18, DK17KT_BCTV16, DK17KT_BCTV18, DK17KT_BKTV16, DK17KT_BKTV18, DX18KT_FTV4
- Ngành Quản trị kinh doanh:, VX17QKD_CKTV28, VX17QKD_CKTV30, DX18QKD_OTV12, DX18QKD_OTV14, DX18QKD_OTV16
- Ngành Công nghệ thông tin: DK17TT_ICTV12, DK17TT_ICTV14
- Ngành Luật: DK17L_XTV16, DK17L_XTV18, DX18L_ZTV20
 
Địa điểm: Trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM
12 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM( xem bản đồ hướng dẫn)
 
Thời gian: Bắt đầu từ :07h00 đến 16h45 ngày 17/03/2019
Thời gian học của các lớp không giống nhau, anh/chị vui lòng xem file đính kèm để biết thêm thông tin.
Download lịch thi tại đây
Download lịch Sơ đồ đường đi tại đây
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top