Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8


Thông báo kế hoạch thi, khai giảng và học tập trung tại trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM


Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi, khai giảng và học tập trung ngày 24/02/2019 như sau:
KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG VÀ HỌC TẬP TRUNG
 
 Lớp:
- Ngành Kế toán: VX19KT_AKTV24B , DK19KT_BCTV24B, DK19KT_BKTV24B,
DT19KT_ETV20B, DX19KT_FTV8B
- Ngành Quản trị kinh doanh: , DX19QKD_OTV28
- Ngành Luật: VX19L_LTV24B, DK19L_XTV24B, DX19L_ZTV24B
 
KẾ HOẠCH THI TẬP TRUNG
 
 Lớp:
- Ngành Kế toán: VX18KT_AKTV20, VX18KT_AKTV22D, DK18KT_BCTV20,
DK18KT_BCTV22D, DK18KT_BKTV20, DK18KT_BKTV22D, DT18KT_ETV16,
DT18KT_ETV18D, DX18KT_FTV6D
- Ngành Quản trị kinh doanh: DX18QKD_OTV24,
- Ngành Công nghệ thông tin: DX17TT_QTV10, DX17TT_QTV12, DK17TT_IKTV12,
DK17TT_IKTV14
- Ngành Luật: VX17L_LTV16, VX17L_LTV18, DX17L_ZTV16, DX17L_ZTV18, VX18L_LTV20,
DK18L_XTV20, VX18L_LTV22D, DK18L_XTV22D, DX18L_ZTV22D
 
Địa điểm: Trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM
12 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM( xem bản đồ hướng dẫn)
 
Thời gian: Bắt đầu từ : 07h00 đến 16h45 ngày 24/02/2019
Thời gian học của các lớp không giống nhau, anh/chị vui lòng xem file đính kèm dưới đây để biết
thêm thông tin.
Download lịch thi tập trung tại đây
Download lịch Sơ đồ đường đi tại đây
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top