Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8


Lý thuyết Xác Suất Thống Kê Toán


08.LTXSTK_toanChủ biên: TS.  Hồ Đăng Phúc (Chủ biên)

                   ThS. Tạ Quốc Bảo

                   ThS. Nguyễn Hải Dương

Xuất bản: 2009

Nhà xuất bản: NXB Thống Kê

Số trang: 236

Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán là một môn học mang tính ứng dụng cao. Với nội dung phong phú và định hướng đến phương diện thực hành, Giáo trình trang bị cho học viên:
• Những kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê toán nhằm hoàn thiện việc bổ sung kiến thức toán cho việc áp dụng các mô hình kinh tế lượng.
• Trang bị tư duy logic, khoa học cho học viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh về quá trình thu thập, phân tích và xử lý những thông tin về kinh tế - xã hội, …
• Chuẩn bị các kiến thức cho học viên để tiếp tục nghiên cứu ở các môn học khác và các môn học trong chuyên ngành.

 

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top