Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8


Luật kinh tế


Chủ biên: TS. Trần Thị Hòa Bình (Chủ biên)

                   ThS. Đào Ngọc Báu

                   ThS. Cao Thùy Dương

Xuất bản: 2009

Nhà xuất bản: NXB Thống Kê

Số trang: 188

09.Luat_kinh_te
Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập với kinh tế thế giới, điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải am hiểu pháp luật và kinh doanh đúng pháp luật.
Cuốn giáo trình: “Luật kinh tế” được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về:
• Phân biệt các loại chủ thể kinh doanh, nắm được thủ tục thành lập doanh nghiệp. Hiểu được các quy định về giao kết, thực hiện hợp đồng, các quyền, nghĩa vụ của các bên. Đồng thời có khả năng soạn thảo một số hợp đồng cụ thể.
• Xác định được các hành vi phản cạnh tranh trong kinh doanh. Nắm được các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Hiểu được các quy trình, thủ tục giải thể và phá sản doanh nghiệp.

 

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top