Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8


Kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản l‎ý doanh nghiệp


06.Ky_thuat_STVBChủ biên: Ths. Lương Văn Úc (Chủ biên)

                   Ths. Đặng Hồng Sơn

Xuất bản: 2009

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam

Số trang: 248

Soạn thảo văn bản là một mảng quan trọng không thể tách rời trong việc điều hành quản lý các doanh nghiệp.
Cuốn giáo trình “Kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản l‎ý doanh nghiệp” được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản về:
• Hướng dẫn kỹ năng soạn thảo một văn bản có chất lượng cao phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp (đi sâu vào kỹ năng của kỹ thuật soạn thảo).
• Hiểu được các loại văn bản, thể thức chung của văn bản, quy trình soạn thảo văn bản và cách sử dụng ngôn ngữ trong văn bản.
• Hiểu được các loại văn bản tác nghiệp hành chính, văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp, các loại hợp đồng kinh tế thương mại, hợp đồng dân sự và cách soạn thảo được các loại hợp đồng đó với chất lượng cao.

 

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top