Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8


Kinh tế lượng


Kinh_te_luongChủ biên: TS. Hồ Đăng Phúc (Chủ biên)

                   TS. Nguyễn Mạnh Thế

                   ThS. Tạ Quốc Bảo

Xuất bản: 2010

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Số trang: 172

Nếu như kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô mô tả sự vận động của nền kinh tế thì Kinh tế lượng cung cấp các phương pháp phân tích về mặt lượng mối quan hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế cùng với sự tác động qua lại giữa chúng dựa trên cơ sở các số liệu thu nhập từ thực tế nhằm củng cố thêm các giả thiết kinh tế từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn hơn.
Cuốn giáo trình “Kinh tế lượng” được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản sau:
• Những khái niệm cơ bản: Phân tích hồi quy, mô hình hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu… các quan niệm tuyến tính trong phân tích hồi quy, các hệ số hồi quy ước lượng và các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS.
• Phân tích phương sai – kiểm định về sự phù hợp của mô hình, đồng thời dự báo trong các mô hình hồi quy bội có hai biến và mô hình tổng quát biến.
• Các khái niệm về hiện tượng Đa cộng tuyến, tự tương quan và
hiện tượng phương sai của sai số. Nguyên nhân, hậu quả và cách
khắc phục.

 

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top