Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8


Bằng cấp chứng chỉ


Học viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo cử nhân của TVU-TOPICA theo phương thức E- Learning được cấp:


1.Bằng Cử nhân

  • Hệ từ xa, do Trường Đại Học Trà Vinh cấp.
  • Được quyền học tiếp các chương trình Thạc sỹ, Tiến sỹ theo quy định của nhà nước.
  • Được xếp lương và các quyền lợi khác ở bậc Đại học tại các cơ quan.

maubang

Mẫu bằng tốt nghiệp đại học hệ từ xa của trường ĐH Trà Vinh2. Chứng chỉ Tốt nghiệp TOPICA

  • Do Chương trình Cử nhân trực tuyến TVU-TOPICA cấp.
  • Được các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao.
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top