Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8
Thông báo tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh Cử nhân Đại học trực tuyến E.Learning 2014
Thứ 6, ngày 27/06/2014 15:06:41

Thông báo tuyển sinh Cử nhân Đại học trực tuyến E.Learning 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN TVU-TOPICA NĂM 2013
Thứ 4, ngày 13/03/2013 02:29:21

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN TVU-TOPICA NĂM 2013 Trường Đại Học Trà Vinh (TVU), Hội Đồng Tuyển Sinh Đại Học Hệ Từ Xa Năm 2013, trân trọng thông báo về việc bắt đầu tuyển sinh chương trình cử nhân trực tuyến TVU - TOPICA. Dưới đây là quyết định thông báo tuyển sinh:      

Thông báo tuyển sinh 2012
Thứ 2, ngày 12/11/2012 05:20:16

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN (HỆ TỪ XA) NĂM 2012 (Đào tạo theo phương thức E-Learning) Trường Đại học Trà Vinh xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh: - Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương - Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. 2. ...Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top