Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168    Đà Nẵng(0511) 653.2909

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: article_left/article_left.php

Line Number: 15

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: partials/content_article.html

Line Number: 8

Thông báo sinh viên
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG, HỌC TẬP TRUNG VÀ THI HẾT MÔN NGÀY 01/12/2013 TẠI TRƯỜNG TC VĂN THƯ LƯU TRỮ
Thứ 4, ngày 27/11/2013 09:35:58

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch Khai giảng, học tập trung và thi hết môn ngày 01/12/2013 như sau: KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG Lớp: -         Ngành Quản trị kinh doanh: CCTV4B, CKTV4B, DCTV4B, DKTV4B, OTV9 -         Ngành Tài chính ngân hàng: NCTV2D, NKTV2D, KCTV2D, KKTV2D, TTV2D -         Ngành Kế toán: ACTV2D, ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 01/12/2013 TẠI TRƯỜNG TC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, TIN HỌC SÀI GÒN (SAFI)
Thứ 4, ngày 27/11/2013 09:21:31

Chương trình đào tạo cử nhân trực truyến TVU - TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 01/12/2013 như sau: KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp:

Thông báo kế hoạch Khai Giảng, Học Tập Trung và Thi Hết Môn ngày 27/10/2013 tại trường Trung cấp Văn Thư Lưu Trữ
Thứ 3, ngày 22/10/2013 01:51:45

Chương trình đào tạo cử nhân trực truyến TVU - TOPICA thông báo kế hoạch Khai giảng, học tập trung và thi hết môn ngày 27/10/2013 như sau: KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG Lớp: -      Ngành Quản trị Kinh doanh: CCTV4A, CKTV4A, DCTV4A, DKTV4A, OTV8. -      Ngành Tài chính Ngân hàng: NCTV2C, NKTV2C, ...

Thông báo kế hoạch Thi Hết Môn ngày 27/10/2013 tại trường Trung cấp Tài Chính – Kế Toán – Tin Học Sài Gòn
Thứ 3, ngày 22/10/2013 01:47:15

Chương trình Đào tạo Cử nhân trực truyến TVU - TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 27/10/2013 như sau: Lớp AKTV1, BCTV1, BKTV1, CCTV2, CKTV2, DCTV2, DKTV2, ETV1, FTV1, TTV1, NCTV1, NKTV1, KCTV1, KKTV1, QTV1, ICTV1, IKTV1  Địa điểm Trường Trung cấp Tài chính – Kế toán – Tin học Sài Gòn (SAFI) Số 45ABC Đông Hồ, Phường 8, Quận Tân ...

Thông báo kế hoạch Thi Hết Môn ngày 06/10/2013 tại trường Trung cấp Tài Chính – Kế Toán – Tin Học Sài Gòn
Thứ 3, ngày 01/10/2013 07:59:12

Chương trình đào tạo cử nhân trực truyến TVU - TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 06/10/2013 như sau: KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp: - Ngành Quản trị Kinh doanh: OTV4, OTV5. - Ngành Kế toán: ETV2A, ETV2B, ETV2C.   Địa điểm: Trường Trung cấp Tài chính, Kế toán, Tin học Sài Gòn. Số 45 ABC Đông Hồ, Phường 8, Quận Tân Bình, TP. ...

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top