Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: article_left/article_left.php

Line Number: 15

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: partials/content_article.html

Line Number: 8

Thông báo sinh viên
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC VÀ THI HẾT MÔN NGÀY 01/02/2015 TẠI TRƯỜNG TC VĂN THƯ LƯU TRỮ
Thứ 4, ngày 28/01/2015 18:28:19

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 01/02/2015 như sau: KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp: -         Ngành Kế toán: ETV6A, ETV6B, ETV6C, . -         Ngành Luật: LTV2A, LTV2B, LTV2C, LTV2D, LTV2E, XTV2A, XTV2B, XTV2C, ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 01/02/2015 TẠI TRƯỜNG TC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, TIN HỌC SÀI GÒN (SAFI)
Thứ 4, ngày 28/01/2015 18:21:43

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 01/02/2015 như sau: KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp: -         Ngành Quản trị kinh doanh: OTV4, OTV5. -         Ngành Kế toán: AKTV1, BCTV1, BKTV1, FTV1, TTV1. -    ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC VÀ THI HẾT MÔN NGÀY 25/01/2015 TẠI TRƯỜNG TC VĂN THƯ LƯU TRỮ
Thứ 3, ngày 20/01/2015 20:01:14

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 25/01/2015 như sau: KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp: -         Ngành Kế toán: AKTV3, BCTV3, BKTV3, AKTV4A, AKTV4B, AKTV4C, BCTV4A, BCTV4B, BCTV4C, BKTV4A, BKTV4B, BKTV4C, ETV5. -        ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC VÀ THI HẾT MÔN NGÀY 18/01/2015 TẠI TRƯỜNG TC VĂN THƯ LƯU TRỮ
Thứ 4, ngày 14/01/2015 19:10:34

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 18/01/2015 như sau: KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp: -         Ngành Kế toán: AKTV2, BCTV2, BKTV2, ETV3, FTV2. -         Ngành Tài chính ngân hàng: TTV2, NCTV2, NKTV2, ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 11/01/2015 TẠI TRƯỜNG TC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, TIN HỌC SÀI GÒN (SAFI)
Thứ 4, ngày 07/01/2015 21:05:46

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 11/01/2015 như sau: KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp: -         Ngành Quản trị kih doanh: OTV1, OTV2, OTV3, CCTV1, CKTV1, DCTV1, DKTV1. Địa điểm: Trường Trung tâm giáo dục thường xuyên Tân Phú Số 78/2/45 Phan Đình ...

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top