Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8
Thông báo sinh viên
Thông báo kế hoạch thi tại trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM
Thứ 6, ngày 11/10/2019 09:17:18

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi ngày 13/10/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI TẬP TRUNG    Lớp: - Ngành Kế toán: VX17KT_AKTV16, VX17KT_AKTV18, DK17KT_BKTV16, DK17KT_BKTV18, - Ngành Quản trị kinh doanh: VX17QKD_CKTV28, VX17QKD_CKTV30  Địa điểm: Trường Cao đẳng công nghệ thông tin ...

Thông báo kế hoạch thi tại trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM
Thứ 6, ngày 04/10/2019 09:34:40

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi ngày 06/10/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI TẬP TRUNG    Lớp: - Ngành Kế toán: VX18KT_AKTV20, VX18KT_AKTV22, VX19KT_AKTV24, DK18KT_BCTV22, DK19KT_BCTV24, DK18KT_BKTV20, DK18KT_BKTV22, DK19KT_BKTV24, DT18KT_ETV16, DT18KT_ETV18, DT19KT_ETV20, ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 22/09/2019 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
Thứ 4, ngày 18/09/2019 09:28:47

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 22/09/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN    Lớp: - Ngành Quản trị kinh doanh : DK18L_XTV20 - Ngành luật: VX18L_LTV20  Địa điểm: Trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM 12 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM( xem bản ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 15/09/2019 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
Thứ 5, ngày 12/09/2019 20:15:08

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 15/09/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN    Lớp: - Ngành Quản trị kinh doanh : DX18QKD_OTV18, DX18QKD_OTV20, DX18QKD_OTV22 - Ngành kế toán: DK18KT_BCTV20, DX18KT_FTV6 - Ngành luật: VX17L_LTV16, VX17L_LTV18, DK17L_XTV16, ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 08/09/2019 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
Thứ 4, ngày 04/09/2019 11:26:48

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 08/09/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN    Lớp: - Ngành Quản trị kinh doanh : DX18QKD_OTV24 - Ngành Công nghệ thông tin: DX17TT_QTV10, DX17TT_QTV12 - Ngành luật: DX17L_ZTV16, DX17L_ZTV18, DX18L_ZTV22  Địa điểm: Trường Cao ...Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top