Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168    Đà Nẵng(0511) 653.2909

  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Thông báo sinh viên
Thông báo kế hoạch thi hết môn chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA ngày 28/05/2017 tại trường trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
Thứ 6, ngày 26/05/2017 10:23:44

Thông báo kế hoạch thi hết môn chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA ngày 28/05/2017 tại trường trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 28/05/2017 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp: -       Ngành Kế toán                         &n ...

Thông báo kế hoạch thi hết môn chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA ngày 28/05/2017 tại trường TC Hồng Hà
Thứ 5, ngày 25/05/2017 11:05:27

Thông báo kế hoạch thi hết môn chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA ngày 28/05/2017 tại trường TC Hồng Hà Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi ngày 28/05/2017 như sau: KẾ HOẠCH THI NGÀY 28/05/2017 Ngành: Luật Lớp: ZTV2 Địa điểm: Trường Trung cấp Hồng Hà. Số 4/9 Hoàng Dư Khương P.12, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh Sơ đồ đường đi: Download sơ đồ đường đi Thời gian: Bắt đầu từ 07h30 đến 15h00 ngày ...

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 14/05/2017 tại Trường trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
Thứ 6, ngày 12/05/2017 17:02:00

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 14/05/2017 tại Trường trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 14/05/2017 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp: -       Ngành Kế toán                       &nbs ...

Thông báo kế hoạch thi hết môn tại trường Trung cấp Tài chính Kế toán Tin học Sài Gòn
Thứ 6, ngày 05/05/2017 17:47:52

Thông báo kế hoạch thi hết môn tại trường Trung cấp Tài chính Kế toán Tin học Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 07/05/2017  như sau: KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN/HỌC TẬP TRUNG Lớp: - Ngành Kế toán: VX17KT_AKTV14A, DK17KT_BCTV14A, DK17KT_BKTV14A - Ngành Quản trị kinh doanh: VX17QKD_CKTV26A, VX16QKD_CKTV22, DK16QKD_DCTV22, DK16QKD_DKTV22 - Ngành công nghệ thông tin: ...

Thông báo kế hoạch thi hết môn chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA ngày 07/05/2017 tại trường TC Hồng Hà
Thứ 6, ngày 05/05/2017 17:26:09

Thông báo kế hoạch thi hết môn chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA ngày 07/05/2017 tại trường TC Hồng Hà Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi ngày 07/05/2017 như sau: KẾ HOẠCH THI NGÀY 07/05/2017 Ngành: Quản trị kinh doanh lớp OTV10 Địa điểm: Trường Trung cấp Hồng Hà. Số 4/9 Hoàng Dư Khương P.12, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh Sơ đồ đường đi: Download sơ đồ đường đi Thời gian: Bắt đầu từ 07h30 đến 16h00 ngày ...Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-ntu         topica-probanker         topica-founder            topica-awe
scroll top