Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168    Đà Nẵng(0511) 653.2909

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8
Thông báo sinh viên
Thông báo thi hết môn ngày 17/09/2017 tại trường Trung cấp Tổng Hợp Sài Gòn
Thứ 6, ngày 15/09/2017 15:18:30

Thông báo thi hết môn ngày 17/09/2017 tại trường Trung cấp Tổng Hợp Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 17/09/2017 như sau:

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 17/09/2017 tại trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
Thứ 6, ngày 15/09/2017 15:07:57

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 17/09/2017 tại trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 17/09/2017 như sau:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI LẠI NGÀY 10/09/2017 TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP HỒNG HÀ
Thứ 5, ngày 07/09/2017 16:38:26

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI LẠI NGÀY 10/09/2017 TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP HỒNG HÀ Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi lại dành cho Sinh viên đăng ký thi ngày 10/09/2017 như sau:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG VÀ HỌC TẬP TRUNG Tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM
Thứ 5, ngày 07/09/2017 16:27:54

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG VÀ HỌC TẬP TRUNG Tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch khai giảng và học tập trung ngày 10/09/2017 như sau:

Thông báo thi hết môn ngày 10/09/2017 tại trường Trung cấp Tổng Hợp Sài Gòn
Thứ 5, ngày 07/09/2017 15:36:16

Thông báo thi hết môn ngày 10/09/2017 tại trường Trung cấp Tổng Hợp Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 10/09/2017 như sau:Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top