Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168    Đà Nẵng(0511) 653.2909

  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Thông báo sinh viên
Thông báo thi hết môn ngày 16/07/2017 tại trường Trung cấp Kế toán Tài chính Tin học Sài Gòn
Thứ 5, ngày 13/07/2017 12:42:48

Thông báo thi hết môn ngày 16/07/2017 tại trường Trung cấp Kế toán Tài chính Tin học Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 16/07/2017 như sau: KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp: -       Ngành Kế toán: VX17KT_AKTV14A, VX17KT_AKTV14B, VX17KT_AKTV14C, DK17KT_BCTV14A, DK17KT_BCTV14B, DK17KT_BCTV14C, DK17KT_BKTV14A, DK17KT_BKTV14B, DK17KT_BKTV14C -&nb ...

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 16/07/2017 tại trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
Thứ 5, ngày 13/07/2017 12:07:37

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 16/07/2017 tại trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 16/07/2017 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp: -       Ngành Kế Toán                          : ...

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 09/07/2017 tại trường Trung cấp Kế toán Tài chính Tin học Sài Gòn
Thứ 5, ngày 06/07/2017 16:50:21

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 09/07/2017 tại trường Trung cấp Kế toán Tài chính Tin học Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 09/07/2017 như sau: KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp: -       Ngành Kế toán: VX16KT_AKTV12, DK16KT_BCTV12, DK16KT_BKTV12 -       Ngành Quản trị kinh doanh: VX16QKD_CCTV24, VX16QKD_CKTV24,VX17QKD ...

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 09/07/2017 tại trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
Thứ 5, ngày 06/07/2017 16:46:38

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 09/07/2017 tại trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 09/07/2017 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp: -       Ngành Kế Toán                          : ...

Thông báo kế hoạch khai giảng và học tập trung tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ 5, ngày 06/07/2017 16:40:42

Thông báo kế hoạch khai giảng và học tập trung tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch khai giảng và học tập trung  ngày 09/07/2017  như sau: KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG HỌC TẬP TRUNG Lớp: -       Ngành Kế toán: VX17KT_AKTV16B, DK17KT_BCTV16B, DK17KT_BKTV16B -       Ngành Quản trị kinh ...Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-ntu         topica-probanker         topica-founder            topica-awe
scroll top