Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168    Đà Nẵng(0511) 653.2909

  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Thông báo sinh viên
Thông báo kế hoạch thi hết môn chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA ngày 19/02/2017 tại trường TC Hồng Hà
Thứ 5, ngày 16/02/2017 12:16:16

Thông báo kế hoạch thi hết môn chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA ngày 19/02/2017 tại trường TC Hồng Hà Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 19/02/2017 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp: -       Ngành Tài chính ngân hàng: NKTV4, KKTV4 -       Ngành Quản trị kinh doanh:OTV8, OTV9, OTV10. Địa điểm: Trường Trung cấp ...

Thông báo kế hoạch thi hết môn chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA ngày 19/02/2017 tại trường trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
Thứ 4, ngày 15/02/2017 12:27:20

Thông báo kế hoạch thi hết môn chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA ngày 19/02/2017 tại trường trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 19/02/2017 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp: -       Ngành Kế toán                     :  ETV8, ...

thông báo lịch nghỉ Lễ Tết Âm lịch 2017 cho Giảng viên , Sinh viên _Chương trình Đào tạo trực tuyến E_Learning TVU-TOPICA
Thứ 2, ngày 16/01/2017 15:28:03

thông báo lịch nghỉ Lễ Tết Âm lịch 2017 cho Giảng viên , Sinh viên _Chương trình Đào tạo trực tuyến  E_Learning TVU-TOPICA   Download thông báo chi tiết

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 15/01/2017 tại Trường trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
Thứ 6, ngày 13/01/2017 12:29:56

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 15/01/2017 tại Trường trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 15/01/2017 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp: -       Ngành Kế toán: ACTV8, BCTV8, BKTV8 -       Ngành Quản trị kinh doanh: CKTV8, DKTV8, CKTV14, DCTV14, DKTV14 -  & ...

Thông báo nghỉ Tết Âm Lịch Năm 2017 cho chương trình TVU-TOPICA
Thứ 5, ngày 12/01/2017 00:37:16

Thông báo nghỉ Tết Âm Lịch Năm 2017 cho chương trình TVU-TOPICA   Download thông báo chi tiết 

Tin mới nhất...


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-ntu         topica-probanker         topica-founder            topica-awe
scroll top