Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8
Tài chính - Ngân hàng
Giới thiệu chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính Ngân Hàng TVU-TOPICA
Thứ 5, ngày 15/11/2012 09:37:10

Chuyên ngành đào tạo:Tài chính Ngân HàngBằng cấp, chứng chỉ: Bằng cử nhân Tài chính  Ngân hàng do trường Đại học Trà Vinh cấp Chứng chỉ tốt nghiệp do TOPICA cấp Đối tượng đào tạo: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các ngành Khung chương trình đào tạo: Khung chương trình được xây ...Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

 

CT-FBF-V1-2

 

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top