Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8
Giới thiệu
Thông báo kế hoạch thi tại trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM
Thứ 5, ngày 09/01/2020 16:37:21

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi ngày 12/01/2020 như sau: KẾ HOẠCH THI TẬP TRUNG  Lớp: - Ngành Kế toán: VX19KT_AKTV24, DK18KT_BCTV20, DK19KT_BCTV24, DK19KT_BKTV24, DT19KT_ETV20, DX18KT_FTV6 - Ngành Quản trị kinh doanh: DX18QKD_OTV18, DX18QKD_OTV20, DX18QKD_OTV22, DX18QKD_OTV24 ...

Thông báo kế hoạch thi, khai giảng và học tập trung tại trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM
Thứ 6, ngày 07/06/2019 09:30:01

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi ngày 09/06/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI TẬP TRUNG    Lớp: - Ngành Kế toán: VX18KT_AKTV20, DK18KT_BCTV20, DK18KT_BKTV20, DT18KT_ETV16 - Ngành Luật: VX18L_LTV20, DK18L_XTV20  Địa điểm: Trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM 12 Trịnh Đình Thảo, ...

Thông báo kế hoạch thi, khai giảng và học tập trung tại trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM
Thứ 5, ngày 21/02/2019 09:49:36

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi, khai giảng và học tập trung ngày 24/02/2019 như sau:

Thông báo lịch nghi Tết âm lịch 2019
Thứ 5, ngày 24/01/2019 16:13:01

Anh/chị vui lòng xem thông báo lịch nghi Tết âm lịch 2019 tại đây

Thông báo thi hết môn ngày 20/05/2018 tại trường Trung cấp Tổng Hợp Sài Gòn
Thứ 6, ngày 18/05/2018 10:10:03

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 20/05/2018 như sau:Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top