Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8
Giới thiệu
Thông báo kế hoạch thi, khai giảng và học tập trung tại trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM
Thứ 5, ngày 21/02/2019 09:49:36

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi, khai giảng và học tập trung ngày 24/02/2019 như sau:

Thông báo lịch nghi Tết âm lịch 2019
Thứ 5, ngày 24/01/2019 16:13:01

Anh/chị vui lòng xem thông báo lịch nghi Tết âm lịch 2019 tại đây

Thông báo thi hết môn ngày 20/05/2018 tại trường Trung cấp Tổng Hợp Sài Gòn
Thứ 6, ngày 18/05/2018 10:10:03

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 20/05/2018 như sau:

Thông báo kế hoạch thi hết môn chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA ngày 07/05/2017 tại trường trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
Thứ 7, ngày 06/05/2017 20:40:40

Thông báo kế hoạch thi hết môn chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA ngày 07/05/2017 tại trường trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 07/05/2017 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp: -       Ngành Kế toán   : AKTV7, BCTV7, BKTV7, ETV10 -       Ngành Luật         : ...

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 07/05/2017 tại Trường trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
Thứ 6, ngày 05/05/2017 17:45:07

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 07/05/2017 tại Trường trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 07/05/2017 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp: -       Ngành Kế toán   : AKTV7, BCTV7, BKTV7, ETV10 -       Ngành Luật         : ...Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top