Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8
Giáo trình kế toán
Kinh tế lượng
Thứ 6, ngày 04/06/2010 09:48:51

Kinh tế lượng Chủ biên: TS. Hồ Đăng Phúc (Chủ biên)                    TS. Nguyễn Mạnh Thế                    ThS. Tạ Quốc Bảo Xuất bản: 2010 Nhà xuất bản: NXB Lao Động Số trang: ...

Lý thuyết Xác Suất Thống Kê Toán
Thứ 5, ngày 03/06/2010 09:05:10

Lý thuyết  Xác Suất Thống Kê Toán Chủ biên: TS.  Hồ Đăng Phúc (Chủ biên)                    ThS. Tạ Quốc Bảo                    ThS. Nguyễn Hải Dương Xuất bản: 2009 Nhà xuất bản: NXB Thống Kê Số trang: 236 Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán là một môn học mang tính ứng dụng cao. Với nội dung phong phú và định hướng đến phương diện thực hành, Giáo trình trang bị ...

Luật kinh tế
Thứ 5, ngày 03/06/2010 05:22:34

Luật kinh tế Chủ biên: TS. Trần Thị Hòa Bình (Chủ biên)                    ThS. Đào Ngọc Báu                    ThS. Cao Thùy Dương Xuất bản: 2009 Nhà xuất bản: NXB Thống Kê Số trang: 188 Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập với kinh tế thế giới, điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải am hiểu pháp luật và kinh doanh đúng ...

Thương mại điện tử
Thứ 5, ngày 03/06/2010 05:20:03

Thương mại điện tử Chủ biên: ThS. Nguyễn Văn Thoan Xuất bản: 2009 Nhà xuất bản: NXB Lao Động Số trang: 196 Hiện nay trên thế giới thương mại điện tử đã trở lên rất phát triển. Vì thế việc nghiên cứu thương mại điện tử trở lên cần thiết hơn bao giờ hết.

Tiếng anh chuyên ngành Tài chính – Kế toán
Thứ 5, ngày 03/06/2010 05:15:56

Tiếng anh chuyên ngành Tài chính – Kế toán Chủ biên: TS. Nguyễn Đức Hoạt                    Ths. Phạm Thị Hạnh Xuất bản: 2010 Nhà xuất bản: NXB Lao Động Số trang: 156 Trong xu thế hội nhập quốc tế, tiếng Anh trở thành một phương tiện vô cùng quan trọng mà chúng ta không thể thiếu.Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top