Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8
Công nghệ thông tin
Giới thiệu chương trình đào tạo Cử nhân Công Nghệ Thông Tin TVU-TOPICA
Thứ 5, ngày 15/11/2012 09:43:40

Chuyên ngành đào tạo:  Công nghệ phần mềm. Bằng cấp, chứng chỉ: Bằng Kỹ sư Tin học do trường Đại học Trà Vinh cấp. Chứng chỉ tốt nghiệp do TOPICA cấp. Các Module kiến thức tương đương với các yêu cầu của hệ thống chứng chỉ quốc tế: MCSA, MCSE, CCNA, DBA, … Đối tượng đào tạo: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương. Tốt ...

Nhập môn Internet và E-Learning
Thứ 5, ngày 03/06/2010 10:28:56

Nhập môn Internet và E-Learning Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Quang Hoan (Chủ biên)                    ThS.Nguyễn Thành Trung                    ThS. Chu Quang Ngọc Xuất bản: 2009 Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Số trang: 132 Giáo trình Nhập môn Internet và E-learing nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về Internet, cách sử dụng các dịch vụ của Internet để ...

Toán Cao Cấp 2
Thứ 5, ngày 03/06/2010 06:04:12

Toán Cao Cấp 2 Chủ biên: TS. Nguyễn Đăng Tuấn (Chủ biên)                    PGS.TS. Bùi Minh Trí Xuất bản: 2009  Nhà xuất bản: NXB Lao Động Số trang: 172 Để tiếp cận với phương pháp học mới - E-learning, giáo trình Toán Cao Cấp 2 phục vụ học viên tìm hiểu và bố sung hoàn thiện kiến thức về

Toán Cao Cấp 1
Thứ 5, ngày 03/06/2010 06:01:38

Toán Cao Cấp 1 Chủ biên: TS. Trần Xuân Tiếp                    ThS. Nguyễn Danh Tú Xuất bản: 2009 Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam Số trang: 156 Toán Cao Cấp 1 - Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về Giải tích toán học bao gồm: Hàm số và giới hạn; Hàm nhiều biến; Các bài toán cực trị; Phép tính tích phân ;Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top