Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8

Giới thiệu chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh TVU_TOPICA

Giới thiệu chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh TVU-TOPICAChuyên ngành đào tạo:- Quản trị kinh doanh tổng hợpBằng cấp, chứng chỉ:- Bằng cử nhân Quản trị kinh doanh do trường Đại học Trà Vinh cấp - Chứng chỉ tốt nghiệp do TOPICA cấpĐối tượng đào tạo:- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các ngành Khung chương trình đào tạo:- Khung chương trình được xây dựng trên cở sở chương trình ...

Xem tiếp

Giới thiệu chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính Ngân Hàng TVU-TOPICA

Chuyên ngành đào tạo:Tài chính Ngân HàngBằng cấp, chứng chỉ: Bằng cử nhân Tài chính  Ngân hàng do trường Đại học Trà Vinh cấp Chứng chỉ tốt nghiệp do TOPICA cấp Đối tượng đào tạo: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các ngành Khung chương trình đào tạo: Khung chương trình được xây dựng phù hợp với các chuẩn mực, quy định của hệ thống tài chính, ngân hàng Việt Nam Được cập nhật ...

Xem tiếp

Giới thiệu chương trình đào tạo Cử nhân Kế Toán TVU-TOPICA

Chuyên ngành đào tạo:  Kế toán tổng hợp Bằng cấp, chứng chỉ: Bằng cử nhân Kế toán do trường Đại học Trà Vinh cấp Chứng chỉ tốt nghiệp do TOPICA cấp Đối tượng đào tạo: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các ngành Khung chương trình đào tạo: Khung chương trình được xây dựng phù hợp với các chuẩn mực kế toán, kiểm toán ViệtNam (VAS) Được cập nhật kiến thức kế toán hiện ...

Xem tiếp

Giới thiệu chương trình đào tạo Cử nhân Công Nghệ Thông Tin TVU-TOPICA

Chuyên ngành đào tạo:  Công nghệ phần mềm. Bằng cấp, chứng chỉ: Bằng Kỹ sư Tin học do trường Đại học Trà Vinh cấp. Chứng chỉ tốt nghiệp do TOPICA cấp. Các Module kiến thức tương đương với các yêu cầu của hệ thống chứng chỉ quốc tế: MCSA, MCSE, CCNA, DBA, … Đối tượng đào tạo: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương. Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các ngành. Khung chương trình đào tạo: Khung chương trình ...

Xem tiếp


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top