Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: article_left/article_left.php

Line Number: 15

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: partials/content_article.html

Line Number: 8

Thông báo kế hoạch thi tại trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM
Thứ 5, ngày 07/11/2019 11:06:13

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi ngày 10/11/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI TẬP TRUNG    Lớp: - Ngành Kế toán: DK18KT_BCTV20, DX18KT_FTV6 - Ngành Quản trị kinh doanh: DX18QKD_OTV18, DX18QKD_OTV20, DX18QKD_OTV22, DX18QKD_OTV24 - Ngành Công nghệ thông tin: DX17TT_QTV10, ...

Thông báo thi hết môn ngày 10/11/2019 tại trường Trung cấp Tổng Hợp Sài Gòn
Thứ 5, ngày 07/11/2019 11:03:19

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 10/11/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   Lớp: - Ngành Công nghệ thông tin: DX16TT_QTV6 - Ngành Quản trị kinh doanh : VX17QKD_CKTV26 - Ngành Luật: DX16L_ZTV10, DX16L_ZTV12 Địa điểm: Trường Trung cấp Tổng Hợp Sài Gòn Địa chỉ mới: ...

Thông báo kế hoạch thi tại trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM
Thứ 4, ngày 23/10/2019 16:11:23

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi ngày 27/10/2019 như sau:   -   KẾ HOẠCH THI TẬP TRUNG    Lớp: - Ngành Kế toán: DX19KT_FTV8 - Ngành Quản trị kinh doanh: DX19QKD_OTV26, DX19QKD_OTV28, DX19QKD_OTV30, DX19QKD_OTV32 - Ngành Luật: DK17L_XTV16, DK17L_XTV18, DX19L_ZTV24  Địa ...

Thông báo kế hoạch thi tại trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM
Thứ 6, ngày 11/10/2019 09:17:18

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi ngày 13/10/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI TẬP TRUNG    Lớp: - Ngành Kế toán: VX17KT_AKTV16, VX17KT_AKTV18, DK17KT_BKTV16, DK17KT_BKTV18, - Ngành Quản trị kinh doanh: VX17QKD_CKTV28, VX17QKD_CKTV30  Địa điểm: Trường Cao đẳng công nghệ thông tin ...

Thông báo kế hoạch thi tại trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM
Thứ 6, ngày 04/10/2019 09:34:40

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch thi ngày 06/10/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI TẬP TRUNG    Lớp: - Ngành Kế toán: VX18KT_AKTV20, VX18KT_AKTV22, VX19KT_AKTV24, DK18KT_BCTV22, DK19KT_BCTV24, DK18KT_BKTV20, DK18KT_BKTV22, DK19KT_BKTV24, DT18KT_ETV16, DT18KT_ETV18, DT19KT_ETV20, ...

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top